0 - 727,550,000 đ        
Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)
Đặt hàng sản phẩm
Giá bán : Liên hệ
Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)
Thu gọn


CHI TIẾT SẢN PHẨM

Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

Hãng sản xuất: Kontour ETC
Xuất xứ: Nga
Model: SVG-5
Bảo hành: 12 tháng

Mục đích: Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

- Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 có thể thay thế toàn bộ các dụng cụ cần thiết để đo tín hiệu tần số thấp.

Chức năng: Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

- Máy phát sóng sin
- Vôn kế Broadband RMS
- Vôn kế Narrowband RMS 
- Đo tần số
- Giám sát dạng sóng
- Phân tích phổ

Các tham số đo: Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

- Đo điện áp AC và tần số RMS (root-mean-square) của các tín hiệu vi sai (differential signals) hoặc tín hiệu một ngõ (single-ended signals)
- Đo tần số điện áp AC của các tín hiệu vi sai (differential signals) hoặc tín hiệu một ngõ (single-ended signals)
- Máy phát sóng sin
- Kiểm tra bằng mắt các tín hiệu tự do
- Phân tích phổ tín hiệu

Thông số kỹ thuật: Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

1. Máy phát sóng Sin
- Dải tần: 300 Hz … 2.5 MHz
- Bước: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz
- Độ không ổn đinh tần số tương đối: ±1 · 10-5 %
- Lỗi cài đặt tần số: ±4 · 10-5 % ±1Hz
- Mức tín hiệu đầu ra tại đầu cuối trở kháng đặc tính: -40 dB… +14 dB (8 mV … 3.88 V)
- Bước cài đặt mức tín hiệu đầu ra: 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V (0.1 dB, 1 dB, 10 dB)
- Trở kháng đầu ra đơn: 50 Ohm
- Trở kháng đầu ra vi sai: 100 Ohm
- Sai số tương đối cài đặt mức: ±5 %
2. Vôn kế Broadband RMS
- Dải mức tín hiệu đo được: -50 dB … +14 dB (2.5 mV … 3.88 V)
- Dải tần số tín hiệu đầu vào: 300 Hz … 2.5 MHz
- Sai số tương đối phép đo mức: < ±10 %
- Trở kháng đầu vào đơn: 50 Ohm, 75 Ohm, 100 Ohm, 600 Ohm, 1 MOhm
- Trở kháng đầu vào vi sai: 100 Ohm, 150 Ohm, 200 Ohm, 1200 Ohm, 1 MOhm
3. Vôn kế Narrowband (selective) RMS
- Dải mức tín hiệu đo được: -50 dB… +14 dB (2.5 mV … 3.88 V)
- Dải tần số tín hiệu đầu vào: 300 Hz … 2.5 MHz
- Sai số tương đối phép đo mức: ±5 %
- Băng thông tần số ở -3 dB: 40 Hz, 100 Hz, 1.7 kHz
- Trở kháng đầu vào đơn: 50 Ohm
- Trở kháng đầu vào vi sai: 100 Ohm
4. Đo tần số: 
- Dải tần số đo được: 30 Hz … 2.5 MHz
- Dải mức tín hiệu đo được: 15 mV…3.88 V
- Sai số tương đối phép đo mức: ±1 · 10-4 % ±1 Hz
5. Giám sát dạng sóng
- Dải quét biên độ: 10 µV…100 V
- Dải quét thời gian: 5 ns… 1 s
- Dải tần số tín hiệu đầu vào: 300 Hz … 2.5 MHz
- Số kênh: 1
6. Phân tích phổ tín hiệu
- Tần số lớn nhất: 4MHz
- Khoảng cách chia thang đo: 5 kHz, 50 kHz, 400 kHz
- Dải động: 60dB
Đồng hồ thời gian thực
10 cài đặt trong bộ nhớ cho mỗi chế độ
Lưu 50 phép đo trước trong chế độ đo vôn kế
Làm việc liên tucj trong 8 giờ
Kích thước: 360 × 380 × 140 mm

Cung cấp bao gồm: Thiết bị đo tín hiệu tần số thấp đa chức năng Kontour ETC SVG-5 (SVG–5 digital combo set)

- Digital combo set SVG-5
- Set of cables
- Instrument certificate, testing guidance, operation manual
- Carrying case

SVG-5 A digital combo set

Available in four modifications

Purpose: Digital combo set SVG-5

- SVG–5 digital combo set can replace a whole complex of instruments required for measuring low-frequency signals

Functions: Digital combo set SVG-5

- Sine wave generator
- Broadband RMS voltmeter
- Narrowband (selective) RMS voltmeter
- Frequency meter
- Waveform monitor
- Spectrum analyzer

Measured parameters: Digital combo set SVG-5

- Measurement of root-mean-square AC voltage and frequency of single-ended or differential signals
- Measurement of AC voltage frequency of single-ended or differential signals
- Generation of sine waves
- Visual examination of freeform signals
- Signal spectrum analysis
Technical characteristics
1. Sine wave generator
- Frequency range: 300 Hz … 2.5 MHz
- Step: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz
- Relative frequency instability: ±1 · 10-5 %
- Frequency setting error: ±4 · 10-5 % ±1Hz
- Output signal level at characteristic impedance termination: -40 dB… +14 dB (8 mV … 3.88 V)
- Output signal level setting step: 1 mV, 10 mV, 100 mV, 1 V (0.1 dB, 1 dB, 10 dB)
- Single-ended output impedance: 50 Ohm
- Differential output impedance: 100 Ohm
- Level setting relative error: ±5 %
2. Broadband RMS voltmeter
- Measured signal level range: -50 dB … +14 dB (2.5 mV … 3.88 V)
- Input signal frequency range: 300 Hz … 2.5 MHz
- Level measurement relative error: < ±10 %
- Single-ended input impedance: 50 Ohm, 75 Ohm, 100 Ohm, 600 Ohm, 1 MOhm
- Differential input impedance: 100 Ohm, 150 Ohm, 200 Ohm, 1200 Ohm, 1 MOhm
3. Narrowband (selective) RMS voltmeter
- Measured signal level range: -50 dB… +14 dB (2.5 mV … 3.88 V)
- Input signal frequency range: 300 Hz … 2.5 MHz
- Level measurement relative error: ±5 %
- Frequency bandwidth at -3 dB: 40 Hz, 100 Hz, 1.7 kHz
- Single-ended input impedance: 50 Ohm
- Differential input impedance: 100 Ohm
4. Frequency meter
- Measured frequency range: 30 Hz … 2.5 MHz
- Measured signal level range: 15 mV…3.88 V
- Level measurement relative error: ±1 · 10-4 % ±1 Hz
5. Waveform monitor
- Amplitude scanning range: 10 µV…100 V
- Time scanning range: 5 ns… 1 s
- Input signal frequency range: 300 Hz … 2.5 MHz
- Number of channels: 1
6. Spectrum analyzer
- Maximum frequency: 4 MHz
- Scale division interval: 5 kHz, 50 kHz, 400 kHz
- Dynamic range: 60 dB
Real-time clock
10 settings in memory for each mode
Saves 50 previous measurements in voltmeter mode
Continuous work time 8 hours
Dimensions: 360 × 380 × 140 mm



ETCO.VN



BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
SẢN PHẨM KHÁC
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm